BESZÁMOLÓK

Gyulai Állatvédő Egyesület

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról:

Kattintson a megtekintéshez a képekre!

2009:


 
Közhasznúsági jelentés 2008:

A Gyulai Állatvédő Egyesület 2003. évben alakult.

Közhasznúsági minősítést is ez évben szerzett.

Tagjai magánszemélyek, jelenleg 21. fő


Bevételek:
-Az egyesület bevételei az alaptevékenységhez kapcsolódó a közhasznú bevételéből állnak.
-A bevételek 1.813.000 Ft-ot tettek ki, ami
Fejlesztésre:
- állatvédő szervezettől. fejlesztésre kapott támogatásból / egyszeri bevétel/
- vagyonértékesítésből /telek eladás/ egyszeri bevétel
Működésre:
- tagdíjból,
- személyi jövedelem adó 1%-ból és vállalkozói támogatásból folyt be.
- helyi önkormányzattól a vállalkozók iparűzési adójának 1,5%-ából
- a Nemzeti Civil Alap támogatásából tevődött össze.
Költségek, kiadások :
-A ráfordítások a 2007. évben kialakított telephelyünk megvalósításához , valamint a telepen gondozott állatok gyógyszer, a tevékenységhez kapcsolódó vegyszerköltségeihez, igénybevett állatorvosi szolgáltatásokhoz, élelmezési költségekhez kapcsolódtak.
-Személyi jellegű ráfordítás nem merült fel. Az egyesület tisztségviselői és tagjai térítés nélkül ingyen végzik tevékenységüket még költségeik megtérítését sem kérik.
-Alkalmazottja nem volt az egyesületnek.
-Felhalmozási kiadásaink a telephelyünk működési feltételeinek megvalósítását célozták. Bekerítettük a tanya egész területét, felállítottuk az állattartó boxokat. Tároló konténert vásároltunk.

Gyula, 2008. március 01.